Bestuur junior DAM

v.l.n.r. Rogier Quax, Gerrie Prins, Marjolein van Maanen, Lieve Knarren

Bestuur

De junior afdeling van de vereniging Dutch Acute Medicine is speciaal bedoeld voor alle fellows in opleiding tot internist met als aandachtsgebied acute geneeskunde. Tevens zijn wij er voor alle AIOS interne geneeskunde die overwegen om dit aandachtsgebied te kiezen of het reeds hebben gekozen maar nog niet aan hun specialisatie zijn begonnen.

Per juni 2017 is er een nieuw junior-DAM bestuur. Alle oude bestuursleden hebben de opleiding tot internist voltooid. Het nieuwe junior-DAM bestuur bestaat uit Marije van der Velde, Dirk Tjwa, Michelle Rijnders, Suzanne Schol-Gelok, Tijmen Gijtenbeek en Patricia Verwer. Binnenkort volgt hier meer informatie over het nieuwe bestuur.

Speerpunten van de Junior DAM

  • Belangenbehartiging van de fellows acute interne geneeskunde binnen de vereniging voor acute interne geneeskunde en daar buiten.
  • Onderlinge communicatie en uitwisseling van informatie tussen de fellows acute geneeskunde in Nederland faciliteren.
  • Bevorderen van kennis en vaardigheden specifiek behorend tot het subspecialisme acute geneeskunde.
  • Informatie bijhouden over cursorisch onderwijs.
  • Agenda voor aanstaande congres- en opleidingsdagen bijhouden.
  • Cursusmateriaal van fellowdagen uit het verleden bundelen.
  • Vacatures bijhouden voor fellows die binnenkort hun opleiding afronden.

Leden

Mijn naam is Marjolein van Maanen en ik ben 6e jaars AIOS interne geneeskunde in het AMC/OLVG te Amsterdam. Ik ben gepromoveerd bij de afdeling klinische immunologie en reumatologie maar heb vervolgens vol enthousiasme gekozen voor de differentiatie acute interne geneeskunde.

De acute zorg voor de ongedifferentieerde complexe patiënt op de SEH vind ik een enorme uitdaging. Daarbij vind ik de logistieke coördinatie en nauwe samenwerking met verschillende specialismen binnen de acute zorgketen boeiend. Om te helpen dit jonge aandachtsgebied meer op de kaart te zetten en de kwaliteit van de opleiding te verbeteren heb ik besloten toe te treden tot de junior DAM in 2014.

Marjolein van Maanen

Bestuurslid, Junior DAM

Na mijn studie geneeskunde (1999-2005) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam heb ik allereerst ruim een jaar als AGNIO interne geneeskunde gewerkt in het Ikazia ziekenhuis, eveneens in Rotterdam. Vervolgens heb ik in de periode 2007-2010 promotie-onderzoek verricht, uiteindelijk resulterend in mijn proefschrift ‘Determinants of Glucocorticoid Sensitivity in Rheumatoid Arthritis’, gevolgd door de start van mijn opleiding tot internist in 2011 (EMC). Na 3 maanden reizen ben ik sinds april 2015 fellow acute geneeskunde in de regio Rotterdam en momenteel bezig met mijn supervisiestage in het Maasstad Ziekenhuis. Om de internist-acuut geneeskundige landelijk sterker te positioneren, neem ik sinds het najaar van 2014 zitting in het bestuur van de junior-DAM. Binnen de junior-DAM zal ik met name de wetenschappelijke ontwikkelingen in ons relatief jonge vakgebied bijhouden en laagdrempelig beschikbaar stellen voor de leden van de DAM en overige geïnteresseerden (zie ook www.4abstracts.nl, subcategorie 4DAM).

Rogier Quax

Bestuurslid, Junior DAM

Gerrie Prins

Bestuurslid, Junior DAM

Van 2004 tot 2010 heb ik een mooie studententijd gehad in Maastricht, de mooiste plek van Nederland. Daarna ben ik richting de grote rivieren getrokken en beland in Arnhem waar ik nu met veel plezier woon. Vanuit Nijmegen ben ik nu sinds 2011 in opleiding tot internist en ben ik in maart 2015 begonnen aan mijn differentiatie tot internist acuut geneeskundige. De acute interne is een jong en dynamisch vakgebied waarbij er nog veel te doen is, zowel vakinhoudelijk als op bestuursniveau. Om hier alvast kennis mee te mogen maken en natuurlijk zelf mijn steentje bij te dragen ben ik lid geworden van het bestuur van de junior DAM. Ik hou me met name bezig met het reorganiseren van de website. Daarnaast ondersteun ik de andere bestuursleden bij hun bezigheden, vergaderen we geregeld en probeer ik van alles op de hoogte te blijven!

Lieve Knarren

Bestuurslid, Junior DAM