Bestuur junior DAM

Bestuur

De junior afdeling van de vereniging Dutch Acute Medicine is speciaal bedoeld voor alle fellows in opleiding tot internist met als aandachtsgebied acute geneeskunde. Tevens zijn wij er voor alle AIOS interne geneeskunde die overwegen om dit aandachtsgebied te kiezen of het reeds hebben gekozen maar nog niet aan hun specialisatie zijn begonnen.

Per juni 2017 is er een nieuw junior-DAM bestuur. Alle oude bestuursleden hebben de opleiding tot internist voltooid. Het nieuwe junior-DAM bestuur bestaat uit Marije van der Velde, Dirk Tjwa, Michelle Rijnders, Suzanne Schol-Gelok en Patricia Verwer. Doelstellingen van het huidige bestuur zijn het verbeteren en up to date houden van de lijst met fellows en jonge klaren, het vereenvoudigen van aanmelden voor de fellowdagen en het verder professionaliseren van de juniorDAM.

Speerpunten van de Junior DAM

  • Belangenbehartiging van de fellows acute interne geneeskunde binnen de vereniging voor acute interne geneeskunde en daar buiten.
  • Onderlinge communicatie en uitwisseling van informatie tussen de fellows acute geneeskunde in Nederland faciliteren.
  • Bevorderen van kennis en vaardigheden specifiek behorend tot het subspecialisme acute geneeskunde.
  • Informatie bijhouden over cursorisch onderwijs.
  • Agenda voor aanstaande congres- en opleidingsdagen bijhouden.
  • Cursusmateriaal van fellowdagen uit het verleden bundelen.
  • Vacatures bijhouden voor fellows die binnenkort hun opleiding afronden.

Leden

Mijn naam is Marije van der Velde en sinds juni 2017 ben ik de voorzitter van de junior DAM. Omdat ons vakgebied jong is, is nog niet alles vastomlijnd. Dat ontdekken van de mogelijkheden, creatief en innovatief bezig zijn is een van de aspecten die mij heeft aangetrokken in dit vakgebied. Om onszelf steeds weer te verbeteren en ons vakgebied steeds duidelijker te profileren, vind ik het belangrijk om van elkaars ervaringen en expertise te leren. De (junior) DAM speelt een belangrijke rol bij die verbinding tussen de (aanstaande) collega’s in het veld en het faciliteren van uitwisseling van informatie en ervaringen. Ik ben blij dat ik daaraan een steentje mag bijdragen!

Binnen de acute zorg gaat mijn bijzondere belangstelling uit naar de organisatie van zorg voor de acuut zieke, oudere patiënt. Mijn mening is dat de internist acute geneeskunde bij uitstek de zorg voor de acuut zieke oudere kan faciliteren, vanwege onze expertise op het gebied van diagnostiek in de acute setting, multi-morbiditeit, polyfarmacie, advanced care planning en palliatieve zorg, waar wij 24/7 gebruik van kunnen maken. Ik wil me graag inzetten voor een nauwere samenwerking tussen de acute internisten en de eerste lijn, internisten ouderengeneeskunde en geriaters om de zorg voor deze patiëntencategorie te optimaliseren.

Marije van der Velde

Bestuurslid, Junior DAM

Mijn naam is Dirk Tjwa en ik ben zesde jaars aios interne geneeskunde en sinds mei 2016 fellow bij de acute geneeskunde. Ik ben werkzaam in het UMC Utrecht en sinds medio 2017 bestuurslid van de junior DAM met de portefeuille Onderwijszaken en tevens vertegenwoordiger vanuit de JNIV in de sectie acute geneeskunde. Sinds 2017 is dit een duo taak die ik samen uitvoer met Else van den Berg. Als fellow wil ik zorgdragen dat binnen de sectie onze jonge stem goed vertegenwoordigd is en dat ook wij duidelijk van ons kunnen laten horen in een immer ontwikkelend en dynamisch vakgebied zoals de onze. Het (toekomstig) standaard gebruik van de focused echografie is hierin één van mijn speerpunten.

Dirk Tjwa

Bestuurslid, Junior DAM

Michelle Rijnders

Bestuurslid, Junior DAM

Als chef wetenschap zorg ik ervoor dat ook het onderzoek op de voorgrond blijft staan binnen de acute interne geneeskunde. Zo zorg ik als chief editor van de 4DAM dat iedere maand een overzicht wordt rondgestuurd van de nieuwste inzichten en onderzoeken binnen ons vakgebied. Daarnaast wil ik graag om de onderzoekslijnen binnen de verschillende centra inzichtelijker te maken, zodat we als (fellows) acute internisten de krachten kunnen bundelen en ons daarmee nog sterker in de wetenschap kunnen laten gelden!

Suzanne Schol-Gelok

Bestuurslid, Junior DAM

Vanaf juni 2017 neem ik deel in het juniorDAM bestuur. Nog ongeveer een jaar zal ik fellow zijn bij de acute interne geneeskunde in het Erasmus MC, Rotterdam. Mijn aandachtsgebied binnen het bestuur is de website van de DAM en daarnaast houd ik het actuele overzicht bij van fellows en jonge klaren. Komende periode zullen er regelmatig updates plaatsvinden en we werken hard aan een verbetering van het aanmelden voor de fellowdagen. Ook komt er een inwerkdocument voor nieuwe fellows, waarbij veel nuttige informatie te vinden is in een document. Houd de site daarom goed in de gaten!

Patricia Verwer

Bestuurslid, junior DAM