Flyer save the date 4e DAM congres

De tweede herziene versie van het boek medische spoedsituaties: de systematische benadering is deze week uitgekomen.

Het boek medische spoedsituaties: de systematische benadering geeft een uitgebreide, praktische beschrijving van een systematische benadering bij medische spoedsituaties volgens de ABCDE-methodiek en hoe deze wordt toegepast bij veelvoorkomende ziekten en symptomen. Half januari 2015 is de tweede, herziene druk uitgekomen waarin de auteurs de inhoud hebben geactualiseerd obv recente artikelen (2013 en 2014), nieuwe richtlijnen en is er een hoofdstuk over neurologisch onderzoek toegevoegd. Zie ook deze link.

Oratie Karin Kaasjager: First do no harm

Op 4 maart jl. sprak Karin Kaasjager, acute internist, haar inaugurele rede uit. Onder de aansprekende titel ‘First do no harm’ nam ze de luisteraar mee naar de SEH en het belang van de acute internist voor de patiënt. In haar toespraak brak ze een lans voor de acute internist als hoofdrolspeler op de SEH. Voor een uitgebreid verslag, zie: verslag_oratie_Karin_Kaasjager.

Programma 3de Lage Landen Symposium Intoxicaties bekend

Toxicologie GentNa het succes van het eerste Lage Landen Symposium Intoxicaties in 2011 werd besloten om het symposium tweejaarlijks te laten plaatsvinden. Net zoals in de vorige edities zal de nadruk liggen op de probleem-georiënteerde nascholing in acute klinische toxicologie. Het programma richt zich bijgevolg voornamelijk tot artsen en ziekenhuisapothekers die betrokken zijn bij de opvang en behandeling van patiënten met acute intoxicaties. Voor meer informatie: zie congresagenda.