Flyer save the date 4e DAM congres

Vacatures junior-DAM commissie

De afgelopen jaren is de junior-DAM vertegenwoordigd geweest door Noortje Briët-Schipper (Erasmus MC) en Anique Baten (Radboudumc). Sinds dit jaar is de commissie uitgebreid met een 3e lid, te weten Marjolein van Maanen (AMC). En nu is de tijd gekomen voor Noortje en Anique om het stokje over te geven aan 2 nieuwe bestuursleden. Daarom zoeken we per 1 januari 2015 2 nieuwe bestuursleden voor de junior-DAM! Lijkt het jou wat om namens alle fellows op te komen voor onze belangen? Om de organisatie en inhoud van fellowdagen te evalueren, borrels te organiseren en de banden tussen de verschillende opleidingscentra strakker aan te trekken? Solliciteer dan voor deze functie! Op de komende fellowdag in Maastricht (30 oktober 2014) kun je je als kandidaat kenbaar maken (of van tevoren bij Noortje, Anique of Marjolein) en zullen we bij meerdere gegadigden 2 bestuursleden verkiezen.

26 november 2014 congres spoedzorg

Het spoedzorgcongres 2014 kent een gevarieerd programma met actuele en interessante thema’s uit de acute en de opgeschaalde spoedzorg. Het ochtendprogramma is gevuld met plenaire presentaties en in het middagprogramma kunt u twee van de 10 workshops volgen.
Tijdens het spoedzorgcongres van 2013 zijn veel visies op de spoedzorg gepresenteerd. Dit jaar kijken we naar de eerste (regionale) implementatieresultaten daarvan. We spiegelen de Nederlandse situatie aan de aanpak in Denemarken, een land met een kwalitatief hoog niveau in de spoedzorg. Tevens moet de vraag worden beantwoord of de reorganisatie (krimp) in de spoedzorg wel is afgestemd op het patiënten-aanbod tijdens rampen en crisissituaties.
Incidenten, rampen en crisissituaties blijven ons overkomen. Veelal onverwachts, complex van aard, omvangrijk en divers van karakter. De Nederlandse zorgsector bereidt zich hierop voor met het OTO-stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS. Er is steeds meer aandacht voor risicoanalyses, crisisplannen en opleiding, trainen en oefenen.
Wat zijn de laatste ontwikkelingen, welke lessen kunnen we leren uit recente crisissituaties en hoe ontwikkelt de spoedzorg zich in de komende jaren. Dit zijn thema’s die de organisatie van het spoedzorgcongres graag met u wil delen.

Voor meer informatie: spoedzorgcongres

‘Flashmob’ nu ook door NOS ontdekt!

De Nederlandse ziekenhuizen bereiden zich voor op een grootscheeps onderzoek onder alle patiënten. Op woensdag 29 oktober houden ze een ‘flashmob’. De ziekenhuizen willen zo te weten komen wat de beste manier is om iemands bloeddoorstroming te testen.

Zie voor het verdere bericht van de NOS: ‘Flashmob’ bij ziekenhuispatiënten